Valberedningens preliminära förslag till nästkommande verksamma styrelse.

Hej alla medlemmar.
Nu är det dags att ni får information om valberedningens preliminära förslag till nästkommande verksamma styrelse.

Självklart får ni medlemmar nominera fler kandidater till dem olika positionerna inom styrelsen.
Läs vidare för mer information ang att nominera någon ni tycker är passande att arbeta för att tillsammans driva klubben framåt.

Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning
Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna.
Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.
Förslaget ska ange;

• vilken funktion som avses,

• namn,

• en kort presentation och

• uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad.

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.

Valberedningens-nomineringar-till-2023-styrelse