Styrelsen


Ordförande / Vice ordf.

Johanna Strömberg
Ordförande
ordforande@forserumsbk.se
Maila mig på:
Eva-Lena Strömberg
Vice Ordförande

kurser@forserumsbk.se

Maila mig på:

Kassör

Gudrun Engman
Kassör
kassor@forserumsbk.se
Maila mig på:

Sekreterare

Linda Salén

Ledamot

Daniel Mårtensson
1:a ledamot
Sofie Engström
2:a ledamot
Carina Nilsson
3:e ledamot

Suppleant

Cecilia Bernås
1:a suppleant
Carola Landström
2:a suppleant

 

Revisorer

Sascha Ingvarsson
Revisor
Anna Wareborn
Revisor

Valberedning

Ing-Marie Johansson
Sammankallande
Malin Nilsson
Helene Dellstål