Styrelsen


Ordförande / Vice ordf.

Johanna Strömberg
Ordförande
ordforande@forserumsbk.se
Maila mig på:

Kassör

Evelina Sandblom
Kassör
kassor@forserumsbk.se
Maila mig på:

Sekreterare

Evelin Carnklev
Sekreterare
sekreterare@forserumsbk.se
Maila mig på:

Ledamot

Desireé Sesö
Ledamot
desiree_saga@hotmail.com
Maila mig på:
Ulrica Carlsson
Ledamot
ledamot3@forserumsbk.se
Eva-Lena Strömberg
Ledamot
Maila mig på:

Suppleant

Carola Landström
Suppleant
lolagumman@hotmail.com
Maila mig på:
Emma Swärd
Suppleant
kommunikator@forserumsbk.se
Maila mig på:

Revisor

Ann Åsberg
Revisor
Marie Nordqvist
Revisor

Revisor Suppleant

Karin Whalberg-Johansson
Revisor Suppleant
Lars-Erik Swärd
Revisor Suppleant

Valberedning

Malin Nilsson
Sammankallande
Helen Dellstål
Helene Sesö