Styrelsen


Ordförande / Vice ordf.

Johanna Strömberg
Ordförande
ordforande@forserumsbk.se
Maila mig på:
Eva-Lena Strömberg
Vice Ordförande

kurser@forserumsbk.se

Maila mig på:

Kassör

Gudrun Engman
Kassör
kassor@forserumsbk.se
Maila mig på:

Sekreterare

Sascha Ingvarsson

sekreterare@forserumsbk.se

Maila mig på:

Ledamot

Sofie Engström
1:a ledamot
Carina Nilsson
2:a ledamot
Julia Johansson
3:e ledamot

Suppleant

Sara Johansson Bladh
1:a suppleant
Julia Thalberg
2:a suppleant

 

Revisorer

Annelie Carlsson
Revisor
Karin Nygren Kind
Revisor

Valberedning

Daniel Mårtensson
Sammankallande
Joakim Möller
Pia Wiberg

Protokoll och Kallelser