Historia

Enligt en tidningsartikel från 1950 fanns det en avdelning av Svenska Brukshundklubben i Forserum redan vid denna tidpunkt. I artikeln omnämns Paul Edström och klubbens dåvarande ordförande Sture Andersson.

Sedan går vi framåt i tiden och kommer in på 1980-talet, närmare bestämt 1987 då ett antal hundintresserade återigen bildar en klubb i Forserum. Man hade åkt till Jönköping, Nässjö och Huskvarna för att gå kurser och träna hund tillsammans med likasinade.

Denna hundklubb kom att verka under några år men eftersom medlemsantalet hela tiden ökade och med detta även kraven på kurser och instruktörer, tog diskussionen fart om att söka inträde i Svenska Brukshundklubben. Efter att detta godkänts sände klubben omgående fyra medlemmar för utbildning till instruktörer och då hade vi kommit fram till år 1991.

Med dessa fyra som grund kom verksamheten att i snabb takt öka både gällande antal kurser och antal medlemmar. Hundklubben och därefter FBK hade till denna tid en överenskommelse med Forserums Ryttarsällskap om lån av en markbit nära ridmanegen och där fanns klubbstugan uppställd, el togs via Ryttarklubben. Klubben började även att arragera egna tävlingar i lydnad . Men kostymen började kännas lite trång, FBK behövde något större och eget varför kontakt med Nässjö kommun togs om att få ändamålsenlig mark till verksamheten men det fanns ett visst motstånd från ett par håll mot de första förslagen. När vi efter olika turer kom fram till vår nuvarande plats så kände de flesta som varit med och arbetat i frågan att man äntligen hade nåt vår plats. Mycket arbete har lagts ner under åren av våra medlemmar och mycket kvarstår att göra men platsen vi finns på är underbar och skött som en park.