Vinterträning

 

 
Inomhusträning

När kylan och snön kommer blir det lätt att man inte tränar något alls..
Det vill vi gärna ändra på!

Vi kommer att under några tillfällen boka Atomhallen i Hultsjö utanför Sävsjö för träning. 
På kartan nedan finns markerat var man kör in till Atomhallen. Atomhallen är sedan den stora hallen till vänster på kartan. Vi kommer att hyra hallen och för en mindre summa per person anordna träningar, vilka kommer att presenteras här samt på övrig social media. 

 
 
Smittorisk

Som alltid vid alla former av träning/tävling inomhus tillsammans med andra hundar finns det en risk för smitta. Framförallt gäller detta kennelhosta. Forserums Brukshundklubb har valt att följa de råd som ges av SVA – Statens Veterinärmedicinska Anstalt.
Generella riktlinjer som alltid är att man skall tänka på att minska antalet kontakter med andra hundar som ens egen hund har, inte dela vattenskål med andra hundar samt använda sina egna leksaker och apportföremål. I övrigt är vaccin emot kennelhosta att rekommendera. 

Kennelhosta är ett samlingsbegrepp för kikhosteliknande symtom hos hund.
Sjukdomen är ganska vanlig i Sverige. Typiska symtom på kennelhosta är akut insättande hostattacker.

För mer information gällande kennelhosta och dess symptom så besök:
www.sva.se